Klicka här för att komma till bläddringsbar katalog >>

 

Kompletterande resevillkor

Dessa Kompletterande Villkor är ett tillägg och/eller ersätter motsvarande Allmänna resevillkor, som utsändes på begäran.

ANMÄLAN
Anmälningsavgiften inbetalas i förekommande fall inom 14 dagar med inbetalningskortet som finns bifogat med Resebeviset.

Observera att anmälan är bindande så snart den muntliga eller skriftliga anmälan är gjord.

På bekräftelsen finns angivet resans namn, avreseort och tid. Var god kontrollera att dessa uppgifter stämmer.

SLUTLIKVID
Om inte annat anges erlägges slutlikviden senast 21 dagar före avresan med det från oss bifogade inbetalningskortet.

PRIS
Samtliga priser är baserade på valutakurser vid programmets tillkomst. För resor inom Sverige är gällande momssatser inkluderade. Vi reserverar oss för ev. prisändringar till följd av ändrade skatter, valutakurser etc.

ENTRÉAVGIFTER OCH MÅLTIDSDRYCKER
Dessa är normalt ej inkluderade i resans pris.

AVBESTÄLLNING
Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande: Avbeställningskostnaden är alltid lägst 300 kronor. Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 15 dagar före avresan, erlägges 25% av resans pris. Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 72 timmar före avresan, erlägges 50% av resans pris. Sker avbeställning inom 72 timmar före avresan erlägges hela resans pris.

För endagsturer, förutom teaterresor, gäller att vid avbeställning senare än 10 dagar före avresan erlägges 50% av resans pris.

På våra endagars shoppingresor gäller avbokning 3 vardagar innan resedagen. Senare avbokning - full betalning.

OBS På teater- och evenemangsresor tillkommer kostnad för ej försålda biljetter.

HALVPENSION
När det anges i fakturan att halvpension ingår avses middag och frukost i samband med övernattningen.

INSTÄLLANDE AV RESA
Om resan måste inställas p g a för få anmälningar meddelas detta vid flerdagsresor senast tre veckor före avresan och vid endagsresor senast en vecka före avresan.

 
   
Restips från Taxi Nyberg  
 
Breviksvägen 40, 575 33 Eksjö  Tel: 0381-121 00  Fax: 0381-386 86  E-post: info@taxinyberg.se